tisdag 26 januari 2021

En landtbruksförening behöver bildas i Vester-Färnebo

Möte i tingshuset

Det kallades till möte i Tingshuset i Vester-Färnebo den 13 november 1892.  Lantbrukarna i Vester-Färnebo ville gå samman för att anskaffa gödningsmedel, utsädesspannmål m m för billigt pris genom att åstadkomma ett större parti, likaså vid försäljning av spannmål ville de söka åstadkomma ett större parti på en gång, då ofta högre pris erhålles.

Sammanträdet öppnades av organisten Nils Wilhelm Törnell (1845-1926). Han berättade om hur ett par lantbruksföreningar i By och Husby i Dalarna hade ordnat sin verksamhet.

Sammanträdet beslöt att utse en kommitté för att utarbeta stadgar. I kommittén kom att ingå organisten Nils Wilhelm Törnell (1845-1926),
hemmansägaren Anders Gustaf Andersson (1848-1928) i Ösby,
nämndemännen Per Erik Andersson (1855-1936) i Norr Gärdsbo och
Matts Jansson (1847-1913) i Nykrogen samt
hemmansägaren Johan Erik Pettersson (1846-1924) i Finnbo.
Till suppleanter utsågs fanjunkaren Johan Fredrik Östling (1839-1926) i Berg och hemmansägaren Gustaf Lindgren (1851-1928) i Islingby.

Vester-Färnebo landtmannaförening

Vester-Färnebo landtmannaförening hade sitt första ordinarie årssammanträde den 6 januari 1893, med val av styrelse och revisorer.
Ordförande: organisten Nils Wilhelm Törnell (1845-1926).
Styrelseledamöter: hemmansägarna Gustaf Lindgren (1851-1928) i Islingby och
unga Anders Jansson (1841-1916) i Ösby med
Gustaf Alfred Johansson (1860-1935) i Norr Salbo som suppleant.
Revisorer: fanjunkaren Johan Fredrik Östling (1839-1926) i Berg och
Otto Myrberg (1866-1919) i Ängsholmen med
Per Johan Åhlberg (1860-1936) i Norr Salbo som suppleant.

Föreningen delades in i fyra kretsar med var sin ordförande, vilka kan ta upp ordet på ämnen som ska köpas och lämna in det till styrelsen som gör inköpen.

Kretsordförande för
Salbo fjärding: hemmansägaren Johan Erik Pettersson (1846-1924) i Finnbo. 
Gärdsbo fjärding: nämndeman Per Erik Andersson (1855-1936) i Norr Gärdsbo.
Hörende fjärding: hemmansägaren Gustaf Andersson (1848-1928) i Ösby.
Kilbo fjärding: hemmansägaren Per Erik Andersson (1838-1928) i Hedåker.

Årsavgiften för medlemskap beslutades till 50 öre.

Till årsmötet hade 62 medlemmar antecknat sig.

Föreningens uppgift är
1) att genom sammanslutning bereda jordbrukarne inom Vester-Färnebo tillfälle att vid inköp af utsäden, foder och gödningsämnen bereda fördelar i afseende på pris och varornas fullgodhet;

2) att vid försäljning åstadkomma större partin och så högt pris som möjligt; endast fullgoda varor få afyttras;

3) att verka för kreatursafvelns förbättring, i synnerhet genom bildande af tjurföreningar;

4) att i öfrigt höja intresset för jordbruksnäringen i alla dess grenar.

Det beslutades att 500 ex stadgar skulle tryckas.

Källa: VLT 1892-11-15 och 1893-01-10.

Inga kommentarer: