söndag 25 december 2022

Branden hos arrendator Kättström på Militärbostället i Islingby

Gustaf Reinhold Kättström (1837-1911), med hustru och fyra barn, kom som arrendator till Islingby Militärboställe i mars 1883. Familjen kom närmast från Kullarbo i Östervåla där Gustaf Reinhold Kättström varit arrendator i tio år.

I gamla tidning kan vi läsa att mangårdsbyggnaden brunnit ned i slutet av mars 1886.

VLT, Vestmanlands Läns Tidning, 1 april 1886

Byggnaden ska byggas upp igen efter branden, men arrendator Kättström är inte intresserad av uppförandet.

Vestmanlands Läns Tidning 1886-11-23

Det måste ha varit en dubbel katastrof för familjen för i Post- och Inrikes Tidningar ser vi följande.

Post- och Inrikes Tidningar 16 maj 1887 ...

...och i Post- och InrikesTidningar 7 juli 1887...

...samt i Post- och Inrikes Tidningar 14 januari 1889.

Ny arrendator sökes att tillträda 14 mars 1888:
Post- och Inrikes Tidningar 1887-04-06

En ny mangårdsbyggnad byggde upp och en ny arrendator Karl Gustaf Olsson (1840-1892) tillträdde 1888. Därefter tog sonen Carl Erik Olsson (1863-1940) över som arrendator fram till 1907 för att sedan fortsätta som arrendator på Kronofogdebostället i Sörgärsbo.

Den förre arrendatorn Gustaf Reinhold Kättström blev kvar på gården men då som arbetare åt nästa arrendator fram till 1907. Han avled 1911 skriven på församlingen i Västerfärnebo.

torsdag 22 december 2022

Gustaf Bergvall (1860-1954) - en 3-mils nattmarsch 1922

Gustaf Bergvall föddes 1860 i torpet Nybo på Molnebo ägor i Västerlövsta där fadern Per Andersson var torpare i ett tiotal år.

Fadern Per Andersson (1821-1893) var född i Västerbykil och han gifte sig 1849 med Anna Andersdotter (1825-1894) från Granmuren, Sörhörende. Familjen fick fyra barn (1850-1856) i Västerfärnebo innan de flyttade till Nybo i Västerlövsta. Där föddes ytterligare sex barn (1857-1866). Sonen Anders dör i tioårsåldern i Västerlövsta och sonen Per August dör knappt tre månader gammal i Västerlövsta. Familjen återvänder 1867 till Västerfärnebo och bosätter sig i Granmuren. De två äldsta barnen har hunnit flytta hemifrån, de sex yngsta barnen följer med till Granmuren. Föräldrarna slutar sina dagar i Granmuren 1893 respektive 1894.

Nu skulle vi följa Gustaf som föddes 1860 i Nybo, Västerlövsta. Som sjuåring kom han med familjen till Granmuren där mamman var född. Han hette då Gustaf Persson. Som femtonåring flyttar Gustaf till byn Sörhörende och är först dräng hos Jan Söderqvist och sedan hos Anders Larsson. Gustaf heter då Persson Bergvall.

Gustaf Bergvall flyttar hem till Granmuren när han är 24 år, då har han först varit volontär och året efter flyttar till han till Ingvallsbenning, Hedemora som sergeant. Han gifter sig 1886 med Ida Augusta Söderberg (1867-1936). Paret får två söner Ernst Gustaf (1887-1968) och Sten Mauritz (1888-1954) i Ingvallsbenning och senare en son Fritz Timar (1890-1960) och en dotter Svea Teresia (1892- 1971) i Norberg. Familjen flyttar hem till Granmuren 1892 och där föds en son, Uno Valter (1894-1971). Nu har familjen fem barn.

Sergeanten Gustaf Bergvall med familj flyttar till Vedarsbo i Fläckebo 1896. Han avancerar till fanjunkare. I Vedarsbo blir familjen kvar i 20 år. Fyra flickor och en son föds i Vedarsbo, tre av flickorna dör små, det är endast dottern Tyra Augusta (1896-1963) och sonen Artur Fingal (1905-1982) av de fem yngsta barnen som uppnår vuxen ålder.

En händelse omtalades i VLT, Vestmanlands Läns Tidning, vintern 1922, Gustaf Bergvall är fanjunkare och fjärdingsman boende i Berg, Västerfärnebo tillsammans med hustru och sonen Artur Fingal.

Så skriver VLT 1922-03-01:


Gustaf Bergvall hade flera förtroendeuppdrag, han var bland annat ledamot i Kommunalfullmäktige, Kyrko- och Skolkassör, och Barnavårdsman.