torsdag 27 juli 2017

Soldattorpet på Gammelgården

Soldattorpet och torpets siste soldat No 103 Norgren, Livkompaniet


Soldattorpet på Gammelgården, Västerfärnebo.


Västmanlands regemente har haft sin övningsplats Salbohed 1681-1906. Till minne därav inköptes en soldatstuga från Norrgärsbo för soldat No 103 Norgren å Livkompaniet för 200 kr 1928.Den siste soldaten i torpet var Eric August Norgren (1862-1905).

Stående från vänster: sonen Karl August (1886-1975), soldat Eric August Norgren (1862-1905) och
dottern Agnes Viktoria (1893-1970). Sittande: hustrun Josephina Åhlberg (1860-1945).
Drängen Eric August Jansson i Hassmyra, Fläckebo antas som soldat No 103, Norr Gerdsbo rote den 2 december 1882. Han får namnet Eric August Norgren.
1883 flyttar Eric August Norgren till Norrgärsbo ägor.
1886 gifter han sig.
1893 Flyttar familjen till Backa där Eric August Norgren blir brukare. Soldattiden är slut.
1898 går flytten till Norberg och året därpå till Sörby Mursjön i Västervåla där Eric August Norgren är arrendator. Han avliden 1905 endast 42 år gammal.
Änkan och de två barnen flyttar tillbaka till Västerfärnebo och bosätter sig i Sörhörende 1907.

Mer att läsa om alla soldatrotar i Västerfärnebo finns nedan:

-->

Soldatrotar i Västerfärnebo

Register över soldatrotar i Västerfärnebo.
Bergs kompani och Livkompaniet, Kongl. Westmanlands Regemente.
Bergs kompani:
No 120 – Norrhörende – Varg, Hörnberg -
Soldattorpet
No 121 – Norrhörende – Flor, Eklund -
Soldattorpet
No 122 – Sörhörende – Igelbäck, Berg -
Soldattorpet
No 123 – Sörhörende – Hake, Götberg -
Soldattorpet
No 124 – Sörhörende – Spännare -
Soldattorpet
No 125 – Fors – Hake, Ek -
Soldattorpet
No 126 – Hällby – Dunderhake, Hellbom -
Soldattorpet
No 127 – Sörål – Rulle, Åhlberg -
Soldattorpet
No 128 – Hällby – Gers, Hellberg -
Soldattorpet
No 129 – Hällby – Flink -
Soldattorpet
No 130 – Islingby – Svanfält -
Soldattorpet
No 131 – Hedbo – Lekare, Söderlund, Hedin -
Soldattorpet
No 132 – Hedbo – Dahl, Bjurling -
Soldattorpet
No 133 – Sunnanåker – Gråberg -
Soldattorpet
No 134 – Boda – Nor, Nord -
Soldattorpet
No 135 – Ösby – Hedman, Spångberg -
Soldattorpet
No 136 – Berg – Tjäder, Lindström -
Soldattorpet
No 137 – Forsteby – Bäck, Lustig, Fröstberg, Forsberg -
Soldattorpet
No 138 – Västerby – Drake, Westerberg -
Soldattorpet
No 139 – Ålsvarta – Brandt, Lindberg -
Soldattorpet
No 140 – Bjurfors – Fågel, Bjurman -
Soldattorpet
No 141 – Lasjö – Liljeros -
Soldattorpet
No 142 – Västerbykil – Ryss, Kihlström -
Soldattorpet
No 143 – Västerbykil – Alinder, Bjälke, Wester -
Soldattorpet
No 144 – Björsbo – Stolpe -
Soldattorpet
No 145 – Mälby – Sommar, Mälström -
Soldattorpet
No 146 – Mälby – Lind, Lund, Mälberg -
Soldattorpet
No 147 – Hedåker – Gångare -
Soldattorpet
No 148 – Svedbo – Jölnäck, Hedberg, Svedberg -
Soldattorpet
No 149 – Jordbron – Asp -
Soldattorpet
No 150 – Rosshyttan – Flagga, Fernros -
Soldattorpet
Livkompaniet:
No 98 – Sörsalbo – Wärre, Salström -
Soldattorpet
No 99 – Sörsalbo – Park -
Soldattorpet
No 100 – Norrsalbo – Flinta, Humla, Salberg -
Soldattorpet
No 101 – Norrsalbo – Bäger, Beijer, Sahlin -
Soldattorpet
No 102 – Norrsalbo – Klinga -
Soldattorpet
No 103 – Norrgärsbo – Dufva, Norgren -
Soldattorpet
No 104 – Norrgärsbo – Wästman -
Soldattorpet
No 105 – Sörgärsbo – Orre, Södergren -
Soldattorpet
No 106 – Boda – Fakt, Hedlund -
Soldattorpet
No 107 – Sörgärsbo – Längd, Söderberg -
Soldattorpet