söndag 17 november 2019

Västerfärnebo kring 1880

Stor folkmängden och många handlare

Med en folkmängd på 4 847 personer kring 1880 behövdes det en hel del handlare i bygden.

Rosshyttan - Anders Andersson (1837-1903)

Mälby - Anders Åhlberg (1844-1935)
Västerbykil - Robert August Ullberg (1822-1892)
Knutshyttan - Jan Mattsson (1837-1914)
Västerby - Johan Erik Eriksson (1834-1906)
Forsteby - Per Vilhelm Sjöborg ( 1828-1912)
Bergs ägor - Erik Jakobsson (1831-1900)
Islingby - Axel Osvald Holmin (1838-1918)
Sörgärsbo - Carl Gustaf Brodin (1846-1821)
Norrsalbo - Johan Oskar Bernholm (1856-1933)
Hedbo - Johan Vilhelm Hedström (1843-1915)


Hantverkare av många olika slag

Flera av de hantverk som fanns kring 1880 har mer eller mindre försvunnit idag. Vi kunde då räkna till en bokbindare, en byggmästare, två garvare, en gevärssmed, en kakelugnsmakare, en mjölnare, en murare, två sadelmakare, femton skomakare, tolv skräddare, fyra smeder, elva snickare, två stensprängare och tre urmakare.

Verk och inrättningar

Fors kvarn, såg och tegelbruk
Bjurfors såg
Bergshytte såg
Hedbo såg
Hedåkers kvarn
Rosshytte kvarn och såg
Stävre kvarn och såg
Sörhörende kvarn och såg
Söråls kvarn och såg, läs om Lugnets kvarn
Västerby kvarn och såg
Västerbykils kvarn och såg

Källa: Västmanlands Läns kalender 1881.