söndag 7 februari 2021

Mangårdsbyggnaden på Gammelgården

Vad hände hemma i Sverige? 

I tidningen Svenska amerikanaren kunde emigranterna läsa den 1 september 1920 om Västerfärnebo Hembygdsförening som flyttat in i eget hem. Mangårdsbyggnaden från Norrgården i Norrgärsbo hade flyttats till Gammelgården.
 Den andra byggnaden på Gammelgården var mangårdsbyggnaden, en parstuga, som kommer från Norrgården i Norrgärsbo. 1798 anses vara byggnadsåret. Den förvärvades 1920 mot 100 kr årligen, så länge någondera av säljarna, hemmansägare Gustaf Westling (1854-1928) och hans maka (1849-1936) levde. Stugan innehåller kök, kammar och ginmotstuga (festsal).

Vid Laga skiftet i Norrgärsbo by 1866 ägdes Norrgården av Matts Jansson (1822-1883) och hans hustru Anna Jansdotter (1823-1898). Matts kom från Mälby och var måg i gården, han gifte sig 1848 med hemmansägar- och kyrkvärdsdottern Anna i Norrgården. Matts Jansson var nämndeman. Gården var en av tre gårdar i byn som fick ligga kvar på sin plats efter Laga skiftet.

Makarna hade inga egna barn men fick ta hand om Matts brorsbarn, syskonen Anna Sofia Jansdotter f. 1860-12-05 och Per August Jansson f. 1864-02-17, när först deras mor Cathrina Matsdotter avlidit fyra dagar efter Per Augusts födelse och sedan fadern Johan Jansson 1875 när syskonen endast var 11 och knappt 15 år gamla. De kom att bo i storstugan som nu står på Gammelgården, den var då mangårdsbyggnad i Norrgården i Norrgärsbo. Per August kom senare att byta namn till Rosenius och är en av initiativtagare till Västerfärnebo Hembygdsförening (1915) och har varit dess trotjänare förutom sin gärning som lärare och hembygdsforskare. 

Storstugan anses vara byggd 1798. Två generationer före Laga skiftet, och morfar till Anna Jansdotter (1823-1898), var Petter (Per) Jansson (1757-1840) hemmansägare i Norrgården, gift 1785 med Sara Larsdotter (1760-1847) från Hällby. Petter Jansson hade, som äldste son, ärvt gården efter sin far Johan (Jan) Matsson (1727-1773). 

Sålunda har Norrgården funnits i samma släkt minst från 1727-1919 och i nästa släkt från 1919 och framåt.

Släkten från Johan (Jan) Matsson (1727-1773), som tar över efter sin far, och fram till försäljningen 1919.

Inga kommentarer: