fredag 22 januari 2021

Greta Jansdotter - ett händelserikt liv

Greta Jansdotter från Hedbo ägor

Greta Jansdotter föddes 1821 i Västerby som nummer fyra i en syskonskara på femton barn. Hennes liv skulle komma att bli rätt så dramatiskt.

Fadern Johan Persson födde i Norrhörende och kom att arbeta som dräng från 14 års ålder på fem olika gårdar i Västerby, Norrhörende och Ålsvarta innan han vid 25 års ålder fick ta han om en gård och blev då landbonde i Västerby. Tre år tidigare, som 22-åring hade han gift sig med 19-åriga Margareta Larsdotter som var född i Gäsjö, Norberg. Margareta hade kommit till Västerby som piga 1812 och 1815 stod bröllopet mellan Johan och Margareta i Västerfärnebo.

Redan en dryg månad efter vigseln föddes sonen Peter, han blev endast 4 månader gammal. Sen rullade det på med barn. Fram till sista barnet som föddes 1840 hade makarna sammanlagt fått sju pojkar och åtta flickor. Alla flickor överlevde småbarnsåren, en dog som tonåring, de övriga nådde vuxen ålder. Endast tre av pojkarna uppnådda vuxen ålder.

Fadern Johan avled 72 år gammal och noterades då som backstuguman, modern Margareta blev 76 år och noterades som fattighjon. De hade strax före 50-årsåldern flyttat till Larsbo där de slutade sina dagar.

Men nu skulle det handla om Greta. Hon föddes som sagt i Västerby 1821 där fadern var landbonde, men redan året efter flyttade familjen till Fallänge där han fortsätter som landbonde och tolv år senare går flytten till Lasjövreten som landbonde.

Som 14-åring lämnar Greta föräldrahemmet och blir tjestflicka i Prästhyttan hos Anders Mattson hans syster och åldriga föräldrar. Där hon stannar i två år innan flytten går till Sörål och där blir  hon piga hos Jan Andersson och hustrun Stina Matsdotter och deras tre barn. 1840 går färden till Rosshyttan och arbete som piga hos Anders Matsson och hans hustru Stina Matsdotter och deras fyra barn.


Greta blir kvar i Rosshyttan men flyttar till rättaren Per Andersson Engström 1842 där hon blir piga. Hon föder en oäkta dotter Stina Lisa i december som avlider efter en månad i januari året därpå.


Efter mellanlandning ett år i Boda som inhyses piga fortsätter Greta 1844 till Prästgårdens ägor och en ny tjänst som piga. Året efter flyttar drängen Anders Andersson från Lågbo till Prästgårdens ägor. Paret gifter sig 1846 och dottern Anna Greta föds knappt två månader senare. På hösten samma år flyttar familjen till Islingby boställe där Anders blir rättare, en tjänst som varar endast ett år.


Anders och Greta med dottern Anna Greta flyttar till Hedbo ägor 1847 och blir torpare. Där kommer både Anders och Greta att sluta sina dagar. Men först föds det tre barn vartannat år. Anders 1848, Johan 1850 och snart ett barn till… Men då dör Anders på våren 1852 av håll och stygn. Änkan Greta blir nu ensam med tre barn och ett fjärde på väg. Carolina föds på hösten 1852.


Sonen Johan blir bara 6 år. Han drunknade i en av regnväder uppsvälld bäck i Ramnäs socken på hösten 1856, dit han i moderns frånvaro, jämte en något äldre broder, begivit sig för att bettla. Modern hade full fattiglott för sina barn.


Dottern Anna Greta flyttar som 15-åring hemifrån och tar arbete som piga. Vid 22-års ålder gifter hon sig och makarna flyttar så småningom till Västerås där Anna Greta avlider endast 26 år gammal 1873. Hon hade då fött tre barn, varav en son avled som spädbarn. Anna Gretas make gifter sig åtta år senare med systern Carolina som varit hushållerska i familjen sedan 1874. Carolina har en dotter och tillsammans får de ytterligare sju barn. Men endast tre av Carolinas barn når vuxen ålder.


Sonen Anders flyttar som 16-åring uppåt Dalarna, han gifter sig som 24-åring och arbetar som skomakare.


Torparänkan Greta bor kvar som fattighjon på Hedbo ägor efter makens död. Plötsligt finns en notering i husförhörslängden att hon fått en oäkta dotter Sofia 1859 i Hälsingland. Mycket riktigt, Sofia är född i Söderala socken och moderna uppehåller sig i Bergvik. Dottern Sofia dör i Flor i Mo socken i Hälsingland 8 månader gammal. Hon anges då som Kringvandrande änkan Greta Jansdotters från Västerfärnebo, Hedbo ägor, oäkta barn Sofia.


Hur som helst så kommer torparänkan Greta hem till Hedbo igen. 1867 har alla barnan flyttat och Greta är själv och fattighjon. Hon avlider på Hedbo ägor 19 maj eller 20 maj 1869. Varför vet vi inte säkert vilket datum? Men, i dödboken finns en förklaring.


Av länsmannens undersökning och provinsialläkarens besiktning vid likets obduktion konstaterar de, att den döda blivit mördad. Ingen mördare är gripen, men jordfästningen inte kan skjutas upp längre utan hålls den 19 juli efter tillstånd sökts och erhållits.


Efter Greta Janssons begravning den 19 juli 1869 går jakten på mördaren vidare. 


Den 10 september 1869 häktas, i Säter, skriftbläckförsäljaren Anders Wikell från Växjö som misstänkt för mordet.

Notis i tidningen Svenska Amerikanaren 1869-10-19.
Källa: https://www.mnhs.org/newspapers/lccn/sn2004061911/1869-10-19/ed-1/seq-3

Anders Wikell föddes i Växjö 1823-06-12. Han dog på Försörjningsinrättningen i Växjö 1908-02-28 och anges då som före detta marinsoldat. Under sitt liv har han avtjänat straff för bl a dråp och stöld.


Greta Jansdotter blev 48 år. Vi är många som är släkt med Greta Jansdotter, även jag ... på långt håll.

Inga kommentarer: