måndag 23 augusti 2021

Västmanlands läns kalender anno 1923

 Om Västerfärnebo sockenLite fakta om vad som fanns 1923.
Postanstalter: Västerfärnebo, Salbohed och Rosshyttan.
Telestationer: Västerfärnebo, Salbohed, Hedåker och Rosshyttan.
Järnvägsstation: Rosshyttan.
Folkmängd 1 januari 1923: 4 384.

Ordförande i kommunalfullmäktige: E G Olsson, N Salbo, Salbohed.
Ordförande i kommunalstämma: G Lindgren, Islingby, Västerfärnebo.
Ordförande i kommunalnämnd: W Johansson, N Gerdsbo, Västerfärnebo.
Ordförande i fattigvårdsstyrelsen: A G Andersson, Ösby, Västerfärnebo.
Ordförande i pensionsnämnd: A Sandberg, Forsby, Västerfärnebo.

Nämndemän:
A T Aldén, Knutshyttan, Rosshyttan.
A T Bergman, Björsbo, Rosshyttan.
A E Löfgren, N Hörende, Högfors.
A G Lindberg, Sör Gerdsbo, Västerfärnebo.
A Hedberg, Stäfre, Salbohed.
A Gustavsson, Hebo, Salbohed.

Fjärdingsman: G Bergvall, Berg Västerfärnebo.

Gode män vid lantmäteriförrättningar:
A T Aldén, Knutshyttan, Rosshyttan.
A T Bergman, Björsbo, Rosshyttan.
A G Johansson, N Salbo, Salbohed.
W Johansson, N Gerdsbo, Västerfärnebo.

Prästerskap:
A Dalkvist, kyrkoherde, kontraktsprost, Västerfärnebo.
O Holmer, komminioster, Backa, Västerfärnebo.

Organist och klockare:
I Andersson, Klockargården, Västerfärnebo.

Folkskollärare:
I Andersson, Kyrkskolan, Västerfärnebo. (B1)
P A Rosenius, Salbo skola, Salbohed. (B1)
M Karlsson, Fors skola, Hörnsjöfors, Västerfärnebo. (B1)
M Geisler, Västerbykil skola, Rosshyttan. (B2)
A Lindkvist, Rosshyttans skola, Rosshyttan. (B2)

Folkskollärarinnor:
A Johansson (bit.) Kyrkskolan, Västerfärnebo. (B1)
S Söderström, Salbo skola, Salbohed. (B1)
A Holmer, Fors sko0la, Backa, Västerfärnebo. (B1)
A Skoglund, Häggebäckens mindre folkskola, Krylbo. (D1)
A Sjöblom, Lasjö mindre folkskola, Rosshyttan. (D1)

Småskollärarinnor:
A Liljeros, Vangsbro skola, Västerfärnebo. (b)
S Persson, S Gerdsbo skola, Västerfärnebo. (b)
S E Eriksson, Salbo skola, Salbohed. (b)
A E Eriksson, Hebo Skola, Salbohed. (b)
H Åhlberg, Nötmarkens skola, Rosshyttan. (b)
G Fröjer, Rosshyttans skola, Rosshyttan. (b)
L Larsson, N Hörende skola, Högfors. (b)
I W Johansson, Nystnäs skola, S Hörende, Västerfärnebo. (b)

Barnmorska: H Hållén, Prostgården, Västerfärnebo.

Industriella anläggningar:
G Nordin, Såg- & Snickeriverkstad, Västerbykil, Rosshyttan.
L Widén, Kvarn & Ångsåg, Hedåker, Rosshyttan.
Hörnsjöfors såg, kvarn, tegelbruk och reparationsverkstad, Västerfärnebo.
Sands bageri, Salbohed.

Ekonomiska föreningar:
Västerfärnebo Mejeriförening, Västerfärnebo.
Västerfärnebo Norra Mejeriförening, Mälby, Rosshyttan.
Hebo Mejeriförening, Hebo, Salbohed.
Sands Såg- & Kvarnförening, Sand, Salbohed.
Västerby KLvarnförening, Västerby, Västerfärnebo.
Västerfärnebo Elektriska Distributionsförening, N Gerdsbo, Västerfärnebo.

Banker: Uplands Enskilda Bank, Västerfärnebo.

Handlande:
P A Andersson, Berg, Västerfärnebo.
J D Pettersson, Bernshill, Salbohed.
W Eriksson, Rosshyttan.
Västerfärnebo Konsumtionsförening, Västerfärnebo.
Bernhard Klefborg, Västerbykil, Rosshyttan.
A Lundin (skohandel), Berg, Västerfärnebo.
H Olsson, Hebo, Salbohed.
P E Vidéns sterbhus, N Hörende, Högfors.