söndag 25 december 2022

Branden hos arrendator Kättström på Militärbostället i Islingby

Gustaf Reinhold Kättström (1837-1911), med hustru och fyra barn, kom som arrendator till Islingby Militärboställe i mars 1883. Familjen kom närmast från Kullarbo i Östervåla där Gustaf Reinhold Kättström varit arrendator i tio år.

I gamla tidning kan vi läsa att mangårdsbyggnaden brunnit ned i slutet av mars 1886.

VLT, Vestmanlands Läns Tidning, 1 april 1886

Byggnaden ska byggas upp igen efter branden, men arrendator Kättström är inte intresserad av uppförandet.

Vestmanlands Läns Tidning 1886-11-23

Det måste ha varit en dubbel katastrof för familjen för i Post- och Inrikes Tidningar ser vi följande.

Post- och Inrikes Tidningar 16 maj 1887 ...

...och i Post- och InrikesTidningar 7 juli 1887...

...samt i Post- och Inrikes Tidningar 14 januari 1889.

Ny arrendator sökes att tillträda 14 mars 1888:
Post- och Inrikes Tidningar 1887-04-06

En ny mangårdsbyggnad byggde upp och en ny arrendator Karl Gustaf Olsson (1840-1892) tillträdde 1888. Därefter tog sonen Carl Erik Olsson (1863-1940) över som arrendator fram till 1907 för att sedan fortsätta som arrendator på Kronofogdebostället i Sörgärsbo.

Den förre arrendatorn Gustaf Reinhold Kättström blev kvar på gården men då som arbetare åt nästa arrendator fram till 1907. Han avled 1911 skriven på församlingen i Västerfärnebo.

Inga kommentarer: