måndag 6 augusti 2007

Vem har bott långt bort i skogen

Nu har vi utforkat vilka som har bott i Öjesjön, Fläckebo socken. Vi är rätt nöjda med resultatet. Redan på 1690-talet bodde Matts Olsson och hans hustru Kersten i Öjesjön, eller Öjsiön som det stavades på den tiden. Det vi inte vet är om de hade något hus att bo i eller om de bodde i en jordkula. Under 1600-talets första hälft vet vi dock att Knut Finne bosatte sig i Öjesjön. Vilka som fanns där emellan har vi inte fått fram.

Inga kommentarer: