torsdag 19 mars 2020

Stormanövern 1924, del III

Beväringar som Gustav Wasa

......................
Manövern ur sockenbornas tämligen respektlösa synvinkel skildras här i utdrag ur brev från makarna Maria och P.A. Rosenius till dottern Ruth, som hade lärartjänst i Hårsbäcks skola i Västerlövsta. Sammanställda av Arne Abramsson, f.d. ordförande i Västerfärnebo Hembygdsförening. 
......................

...fortsättning
Första skottet i kriget avlossades mellan Olssons och Gångars. Ett par beväringar blev tillfångatagna och hamnade i Gångars, där Alfred bäddade ned dem i ett sädeslass, och så for han med dem genom fiendehären till deras egna.
Alfred gömde två tillfångatagna beväringar i hölasset och for med dem genom fiendens linjer till Hedbo.
Mötte Alfred just som han kom tillbaka från Hedbo efter att ha lämnat fångarna, då han högt och ivrigt sporde:
- Vad hette den som skjutsade Gustav Wasa i halmlasset? Ja, nu har jag varit Nils Elfsson, utropade han och berättade händelsen, denna lördagkväll.

Natten till måndagen låg 30 man i skolans avklädningsrum samt 2 underofficerare i slöjdsalen. Här utanför var planen fylld med vagnar och hästar. Men det var intet mot i natt som var. Vagnarna var så tätt ordnade som de kunde stå. Ute i Åsen har de haft lägereld och tält, kokvagnar m m. Jag kan ej räkna upp allt. 4 officerare i min skolsal och underofficerare i slöjdsalen.

I kväll kom en skickad från 5:e arméfördelningens stab och begärde att få sätta in telefon i skolan. Kunde ej neka till detta. De inledde genast kontakt och har hållit på hela natten. Skolan är inställd idag. Ännu klockan 10 är gården full av folk, vagnar och hästar. De har en särskild samlingspunkt här och militär av alla grader från beväring till general finnes. Dessutom en sjukvagn som ska transporteras till Krylbo.

Trenne telefoner har de. Alldeles nu kretsade en maskin runt omkring skolgården och kastade ned en depesch till arméfördelningens stab, som är samlad omkring gamla brunnen. En officer sade, att maskinen var knappt 50 meter ovanför marken. Det surrade jämt som ett tröskverk.

I går for kungen om här 2-3 gånger, ena gången stod bilen en god stund. Det var på middagsrasten och bilen stod utanför vår bostad. Skolbarnen ställde upp inne på skolgården och fröken Melin och jag framför dem. Kungen körde sakta förbi, vi hälsade och han gjorde honnör, senare för kronprinsen och de övriga. Vi är i en riktig brännpunkt.

Hos Nyströms, d v s Robert Myrbergs, höll kungen lunch igår, var där visst 2 timmar.

Vägen upp till Gammelbo har befarits av ett otal hästar, vagnar och människor. Idag lär de skola bygga 1 km ny väg i skogen. Igår kom ur skogen snart sagt ändlöst långa truppmassor och på aftonen dånade kanonerna från Salbohed, varest folk fanns överallt, när jag i 5-tiden for förbi.
.......
fortsättning följer ...


Inga kommentarer: