tisdag 17 mars 2020

Stormanövern 1924, del II

Gudstjänsten

.....................
Manövern ur sockenbornas tämligen respektlösa synvinkel skildras här i utdrag ur brev från makarna Maria och P.A. Rosenius till dottern Ruth, som hade lärartjänst i Hårsbäcks skola i Västerlövsta. Sammanställda av Arne Abramsson, f.d. ordförande i Västerfärnebo Hembygdsförening. 
......................

...fortsättning
Prosten Westholm hade sagt mig, att om kungen och kronprinsen ville fråga något om kyrkan, så får du Rosenius svara dem.

Gustaf V och prosten med följe.
Jag satte mig på bakersta bänken i koret, mitt emot de kungliga med en förnämliga uppvaktningen av statsrådet Wohlin, landshövdingen Murray, general Tingsten och konsul Johnson. 

De sjöng med kraft och syntes följa med av intresse och de satt på stolar från Stävre, ävenså mattan därifrån.

När gudstjänsten var slut kom kungen och kronprinsen och gjorde åtskilliga förfrågningar. De intresserade sig för altartavlan. De frågade om den var från 30-åriga kriget. Jag sade då, att den kom hit före 1520 och är skänkt av biskop Svinhufvud, en gång biskop i Västerås stift.

Så såg de på silvret i sakristian, likaså skrudarna. Jag och Svanfeldt letade på lådan med dukarna. Westholm beskrev dem. Kronprinsen och jag hjälpte få upp den under det att prosten berättade om innehållet. Kronprinsen sa, att de borde skickas till Licium för restaurering. Så fick de se prosten Prytz´ batong och något berättades om honom själv. General Tingsten var särskilt intresserad av Prytz som officer i kriget.

Kommunalnämndsordföranden och kommunfullmäktigeordföranden tillkallades och kronprinsen frågade dem om socknens storlek, folkmängd, näringar, skörd, bärgning m m. Slutligen skrev de kungliga sina namn i Carl XII:s bibel.

Prostens predikan räckte i 10-11 minuter, högtidligt och innehållsrikt. Kyrkoherde Boethius och Holmer förrättade altartjänsten.

Kyrktorget var fullt av bilar
Kyrkan var packad av folk och lika många utanför. Man nämnde 4 000 och väl hälften från andra orter. Och så militär av alla möjliga slag på kyrktorget och vägarna. Kyrktorget var avspärrat för de kungliga bilarna. Ridande skånska dragoner hade göra att hålla folket borta. Ett oupphörligt surrande och tutande av bilar, omnibussar och militära fordon av alla de slag. En aldrig sinande ström av människor och i luften kretsade oupphörligt flygmaskiner tvärsöver och runt omkring. Det var som ett tivoli.

Bilar i parad vid Gustaf V och kronprins Gustaf Adolfs besök i Västerfärnebo.
Hemma vid Salbohed var det nästan lika mycket folk av båda slag som vid kyrkan. Här uppe i backen hade en arméfördelning slagit till med sin stab. Rätt vad det var kom kapten Dahlström och frågade, om de kunde få låna skolan till staben att äta middag i. Kokvagnen var nere vid tvättstugan och han sa att vi skulle få gå dit och se på. Vi gjorde i ordning i avklädningsrummet och satte ut syborden, men så försvann alla bort. Order kommer och order går.
.......
fortsättning följer ...

Inga kommentarer: