måndag 9 juli 2018

Skogsbranden 1914

Hundra år före den stora skogsbranden i Västmanland 2014

Flera bränder har rasat under åren. Min pappa berättade om vad han hört som liten om hur Rosengrens son genom oaktsamhet satte eld på skogen. Han lär ska ha haft en jordkula i närheten av Lissjö där han befann sig.

Hur var det nu med detta? Sagt och gjort, det måste finnas dokumenterat i någon gammal dagstidning. Dags att leta.

I flera artiklar i svensk-amerikanska tidningar berättas om att en häftig skogseld utbrutit i skogen mellan Öjesjön och Sörgärsbo i Västerfärnebo på tisdagsförmiddagen den 11 augusti 1914. Till följd av den starka stormen har elden fått stor spridning.

Branden hade spritt sig på ett område ungefär en halv mil långt och 2-3 kilometer brett. Området var bevuxet med delvis mycket värdefull skog uteslutande tillhörande småbönder i Västerfärnebo och Fläckebo socknar.

Flera gårdar och byar var starkt hotade och ladugården vid Skillbergs gård antändes ett par gånger. Endast ett mindre uthus vid Skillberg brann ned, man lyckades rädda boningshuset. Rosstorpet och Rävsbo gårdar hotades ett tag eftersom vinden kastat om till sydlig. De räddades dock.

Vid 8-tiden på kvällen ansågs branden begränsad. Mycket folk, ca 200 personer, från bland annat kringliggande socknar hade samlats för att hjälpa till. Brist på enhetlig ledning gjorde sig gällande, vilket tillsammans med den starka västliga stormen i hög grad försvårade släckningsarbetet. Elden kom att nå ner till de stora åkerfälten vid Gärsbo och Salbo byar.

Hur var det då med Rosengrens son? 
Jo, i tidningen sägs att elden förorsakats av en 60-årig sinnesrubbad man, som i många år bott i jordkulor ute i skogarna och ej velat bli omhändertagen av fattigvården. Anders Gustaf Rosengren slutade sina dagar på ålderdomshemmet elva år senare i en ålder av 69 år gammal.

Markägarna hade för avsikt att avfordra kommunen ersättning för de uppkomna skadorna. Hur det gick med detta förtäljer inte denna berättelse.

Rosengrens jordkällare, foto 2012.
Familjen Rosengren bodde vid Rosengrens väster om Öjesjön från 1886. Fadern dog på nyårsafton 1899 och modern flyttade därifrån 1903. 

Det enda som finns kvar vid Rosengrens är en jordkällare. Den klarade sig även vid branden 2014, men skogen runt omkring försvann. 

Inga kommentarer: