söndag 7 augusti 2016

En by med många släktgårdar, del I

Gårdarna i Norrgärsbo

I Norrgärsbo by är flera av gårdarna gamla släktgårdar. Det innebär att jordbruksfastigheten har varit i samma släkts ägo i mer än 200 år. I Norrrgärsbo by finns det sju gårdar Norrgården, Larses, Karl-Jans, Narvas, Per-Jöns, Per-Anders och Anders-Hans. Gissa vilka som har varit i samma släkts ägo i mer än 200 år. Ett av svaren kommer i del II.
Jordbrukareungdomens förbund, JUF gjorde en inventering på 1930- och 1940-talen och fann då över 1000 släktgårdar. Nu gör JUF en ny inventering. Har du en släktgård så finner du information på JUF:s webbplats om hur du kan få ett Släktgårdsbevis. Vill du ha hjälp så bistår jag gärna.

Laga skifte 1866

Norrgärsbo by, eller Norr Gerdsbo som det stavats under 1900-talet, fick sin nuvarande utformning genom laga skiftet som förrättades 31/5 – 2/12 1865. Tillträdesdagen för de nya ägarna blev den 1 augusti 1866.
Före laga skiftet låg hela byn väster om landsvägen. Den var så tätt hopbyggd att man kunde gå på taken från den ena änden av byn till den andra. Alla gårdarna hade portlider, som vette mot landsvägen, vilka man stängde om kvällarna, varigenom man fullt betryggande skyddade sig mot den tidens bovar.
Genom laga skiftet 1866 blev gårdarnas jordinnehav samlat i stora enheter: ett skifte av vardera av de tre ägoslagen, åker och tomtmark, äng och odlingsmark och skogsmark. Tre gårdarna fick ligga kvar i gamla byn, de andra flyttades ut från byn.
Mer finns att läsa om Norrgärsbo i Bygdeband.

Busstation i Norrgärsbo.

Inga kommentarer: